1. Trang chủ
 2. Dự án
 3. Daewoo Tây Hồ Tây

Daewoo Tây Hồ Tây


 

 • Tên dự án:                       Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake)
 • Khách hàng :                   Wookyung VINA / Deawoo E&C
 • Địa điểm thi công:         khu H9-CT1 Khu đô thị Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội .
 • Hạng mục:                       Thi công khoan Neo trong đất, lắp dựng và tháo dỡ Dầm H (H Beam), Quan trắc.
 • Loại Neo:                          Neo Tạm loại tháo dỡ 12.7*4
 • Chiều dài / Lỗ khoan :   8490 M / 448 lỗ 
 • Điều kiện địa chất :        Đất sét, sét dẻo cứng màu vàng, xám trắng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 • Project name:                 Starlake
 • Client :                              Wookyung VINA / Deawoo E&C
 • Location:                         H9-CT1, Urban area Tay Ho Tay, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam,
 • Work scope:                    Construction and Completion of Ground Anchor work.
 • Anchor type:                   Temporary anchor 12.7*4
 • Length / Holes :              8490 M / 448 holes 
 • Geological condition:    Clay, hard plastic clay - yellow and white gray.

 

Thi công neo trong đất tại công trình Daewoo Tây Hồ Tây – Hà Nội.


Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi