1. Trang chủ
 2. Dự án
 3. Formosa Grouting

Formosa Grouting


 • Tên dự án:                       FORMOSA VŨNG ÁNG
 • Khách hàng :                   POSCO E$C
 • Địa điểm thi công:         KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, HÀ TĨNH, VIỆT NAM
 • Hạng mục:                       BƠM VỮA
 • Loại Neo:                          LW GROUTING
 • Chiều dài / Lỗ khoan :   3900 m / D500~D600 
 • Điều kiện địa chất :        CÁT, SỎI, ĐẤT SÉT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 • Project name:                 FORMOSA VŨNG ÁNG 
 • Client :                              POSCO E$C
 • Location:                         ECONOMIC ZONE VUNG ANG, HA TINH
 • Work scope:                    GROUTING
 • Anchor type:                   LABILES WATERGLASS GROUTING (LW GROUTING)
 • Length / Holes :              3900 m / D500~D600
 • Geological condition:    SAND, PEBBLE, CLAY

Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi