1. Trang chủ
 2. Dự án
 3. Khu nhà ở B6 Giảng Võ - Hà Nội

Khu nhà ở B6 Giảng Võ - Hà Nội


KHU NHÀ Ở B6 GIẢNG VÕ - HÀ NỘI

 • Tên dự án:                       NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ B6
 • Khách hàng :                   CÔNG TY 36.66
 • Địa điểm thi công:         B6 - PHỐ NAM CAO - PHƯỜNG GiẢNG VÕ - QUẬN BA ĐÌNH - HÀ NỘI
 • Hạng mục:                       THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KHOAN NEO ĐẤT
 • Loại Neo:                          NEO TẠM KHÔNG THÁO DỠ
 • Chiều dài / Lỗ khoan :   5.510M/ 331 LỖ 
 • Điều kiện địa chất :        ĐẤT LẤP, CÁT DẺO CHẢY

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 • Project name:                 RESIDENCE AND OFFICE FOR RENT B6
 • Client :                              36.66 CO. (BELONG TO MINSTRY OF DEFENCE)
 • Location:                         NAM CAO STR, GIANG VO WARD, BA DINH DIST, HANOI CITY
 • Work scope:                    DESIGN AND EXECUTION GROUND ANCHOR
 • Anchor type:                   TEMPORARY ANCHOR  (UNREMOVABLE)
 • Length / Holes :              5.510M/ 331 HOLES 
 • Geological condition:    SOIL, SOLF SAND

 

 

Thi công neo trong đất tại công trình B6- Giảng Võ - Hà Nội.


Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi