1. Trang chủ
 2. Dự án
 3. Lotte mall Hà Nội

Lotte mall Hà Nội


 • Tên dự án:                       LOTTE MALL HA NOI
 • Khách hàng :                   Công ty cổ phần FECON và công ty TNHH WK VINA
 • Địa điểm thi công:         Phường Nhật Tân và Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam Lanka 
 • Hạng mục:                       Thi công khoan neo trong đất.
 • Loại Neo:                          Neo tạm loại tháo dỡ 12.7*4
 • Chiều dài / Lỗ khoan :   31,550 M / 1,679 lỗ
 • Điều kiện địa chất:          Đất sét, sét bùn

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 • Project name:                 LOTTE MALL HA NOI
 • Client :                              FECON.JSC & WK VINA CO.,LTD
 • Location:                         Nhat Tan & Phu Thuong Ward, Tay Ho Dist, Ha Noi, Vietnam
 • Work scope:                    Construction and Completion of Ground Anchor work.
 • Anchor type:                   Temporary remove anchor 12.7*4
 • Length / Holes :              31,550 M / 1,679 holes
 • Geological condition:     Clay, Silty clay

 


Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi