1. Trang chủ
 2. Dự án
 3. Soleil - Đà nẵng Ground Anchor

Soleil - Đà nẵng Ground Anchor


 • Tên dự án:                       Ánh Dương (Soleil) Đà nẵng
 • Khách hàng :                   Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình
 • Địa điểm thi công:         Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng
 • Hạng mục:                       Thi công khoan neo đất
 • Loại Neo:                          Neo tạm loại tháo dỡ: 12,7*4
 • Chiều dài / Lỗ khoan :   4.123 M/224 Lỗ
 • Điều kiện địa chất :        Cát hạt mịn trạng thái chặt vừa, cát pha trạng thái dẻo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 • Project name:                 Soleil Da nang
 • Client :                              Hoa Binh Corp
 • Location:                         Pham Van Dong Rd, Da nang
 • Work scope:                    Ground Anchor.
 • Anchor type:                   Temporary Anchor 12,7*4 (removable)
 • Length / Holes :              4.123 M/224 Holes
 • Geological condition:    Sand (status: medium-tight and plastic)

 

 

 

 

 


Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi