1. Trang chủ
 2. Dự án
 3. Soleil Đà nẵng - Grouting

Soleil Đà nẵng - Grouting


 

 • Tên dự án:                       Ánh Dương (Soleil) Đà nẵng
 • Khách hàng :                   Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình
 • Địa điểm thi công:         Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng
 • Hạng mục:                       Bơm vữa chống thấm
 • Loại Neo:                          Jet Grouting
 • Chiều dài / Lỗ khoan :   1800 m / D800
 • Điều kiện địa chất :        Cát, đất sét

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 • Project name:                 Soleil Da nang
 • Client :                              Hoa Binh Corp
 • Location:                         Pham Van Dong Rd, Da nang
 • Work scope:                    Grouting for Waterproof 
 • Anchor type:                   Jet Grouting
 • Length / Holes :              1800m / D800
 • Geological condition:    Sand, Clay

 


Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi