1. Trang chủ
 2. Dự án
 3. Sri LanKa, Grouting

Sri LanKa, Grouting


 • Tên dự án:                       WATERFRONT COLOMBO 2
 • Khách hàng :                   HKN (Hyundai - Keangnam - Nawaloka)
 • Địa điểm thi công:         Glennie Street, Colombo 2, Sri Lanka 
 • Hạng mục:                       BƠM VỮA CHẮN NƯỚC HỒ
 • Loại Neo:                          JET GROUTING
 • Chiều dài / Lỗ khoan :   4200 m / D800 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 • Project name:                 WATERFRONT COLOMBO 2
 • Client :                              IHKN (Hyundai - Keangnam - Nawaloka)
 • Location:                         Glennie Street, Colombo 2, Sri Lanka 
 • Work scope:                    GROUTING
 • Anchor type:                   JET GROUTING
 • Length / Holes :              4200 m / D800 

   

 

 

                         

            

       

 

 

       


                              


                                    
 

                                    


Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi