1. Trang chủ
 2. Dự án
 3. Thủy điện nam Theun 1

Thủy điện nam Theun 1


 • Tên dự án:                       THỦY ĐIỆN NAM THEUN 1
 • Khách hàng :                   Liên danh CMC/ITD/SONGDA
 • Địa điểm thi công:         CHDCND Lào
 • Hạng mục:                       Thi công khoan neo đá
 • Loại Neo:                          Neo vĩnh cửu 15.2*5
 • Chiều dài / Lỗ khoan :    1.350 M / 90 lỗ
 • Điều kiện địa chất:          Đất sét, đá

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 • Project name:                 NAM THEUN 1 HYDROPOWER
 • Client :                              JV CMC/ITD/SONGDA
 • Location:                         Laos
 • Work scope:                    Construction and Completion of Rock Anchor work .
 • Anchor type:                   Permanent anchor 15.2*5
 • Length / Holes :              1.350 M / 90 hole
 • Geological condition:     Clay, rock


Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi