1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức


TỔNG QUAN VỀ NHÂN SỰ

-----------------------------

Tổng số Công Nhân Viên của Công ty là: 70 người

1- Ban lãnh đạo:  

 

 

2 - Bộ phận Quản lý và Hành chính:

    - Phòng Kế toán - Tài chính;

3- Bộ phận kế hoạch

    - Phòng quản lý dự án

    - Phụ trách đấu thầu, khảo sát thị trường

4. Bộ phận xây dựng


Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi