1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Hội thảo: Công nghệ mới thi công hố đào sâu - Tường xi măng đất và neo trong đất HOTDOG .

Hội thảo: Công nghệ mới thi công hố đào sâu - Tường xi măng đất và neo trong đất HOTDOG .


Hội thảo: Công nghệ mới thi công hố đào sâu - Tường xi măng đất và neo trong đất HOTDOG .
 
 

phần chi tiết: KR Vina hội thảo với các Giáo sư đầu ngành của trường Đại học Giao thông vận tải và các Giáo sư Hàn quốc về Công nghệ mới thi công hố đào sâu : Tường xi măng đất và neo trong đất HOTDOG. Công nghệ này phổ biến tại Hàn quốc nhưng còn rất mới tại Việt nam. Chúng tôi sẽ có 1 bài viết chi tiết về công nghệ này.

 

 

 

 

 

 


Share    
Tin tức khác

Khách hàng nói về chúng tôi